چاپ        ارسال به دوست

تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری پژوهشی وزارت نیرو با موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه، با درخواست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو و موافقت دکتر اردکانیان وزیر نیرو و به منظور همکاری در اجرای طرح پژوهشی با موضوع " نگرش شغلی کارکنان وزارت نیرو" تفاهم نامه ای فیمابین مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزرات نیرو از یک طرف و موسسه آموزش عالی تخصصی صنعت آب و برق از طرف دیگر به عنوان موسسه جهت انجام موضوع پژوهشی فوق، تفاهم نامه ای منعقد گردید. این تفاهم نامه به مدت یک سال کاری دارای اعتبار بوده، وطرفین ملزم به اجرای تعهدات ذکر شده در تفاهم نامه می باشند هدف از اجرای طرح پژوهشی نگرش شغلی کارکنان وزارت نیرو ،( با در نظر گرفتن  به ارتباط مستقیم رضایت شغلی با بهبود انگیزش در کارکنان)، می تواند افزایش کارایی و در نتیجه بهبود فرایند در پیشبرد سیاست ها و برنامه ها را در تحقق یافتن آرمان ها و اهداف بلند مدت سازمان را به دنبال داشته باشد. لذا با توجه به وظایف سنگین وزارت نیرو در پیاده نمودن اهداف کشور که نقش مهمی در آبادانی میهن عزیز و رفاه حال مردم را به دنبال دارد، لذا با اجرای این طرح پژوهشی ، تفاهم نامه ای توسط مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو و با همکاری موسسه آموزش عالی تخصصی صنعت آب وبرق(با  4 دهه سابقه فعالیت های آموزشی و پژوهشی) به امضاء طرفین رسید.   

 


١٣:٠٦ - شنبه ٩ شهريور ١٣٩٨    /    شماره : ٣١٦    /    تعداد نمایش : ٥٥٣