مؤسسه آموزش عالي – علمي كاربردي صنعت آب و برق با هدف ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي استادان، بالا بردن سطح دانش و آگاهي دانشجويان و كمك به افزايش توانايي‌هاي علمي كارشناسان و متخصصان اقدام به تأليف كتب و بسته هاي آموزشي مورد نياز در گرايش‌هاي آب و آبفاضلاب، برق، مكانيك و عمران نموده است

در اين رابطه، از معلومات و تجربيات اعضاي هيأت علمي – صنعتي مجتمع‌هاي وابسته و همچنين كارشناسان و متخصصان در شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو بهره‌مند بوده‌ايم. حاصل بيش از سه دهه فعاليت در اين زمينه، انتشار بالغ بر سي و چهار عنوان درس نامه آموزشي و كتاب مي‌باشد كه مشخصات آن‌ها در اين مجموعه درج شده است


رديف

عنوان كتاب

مؤلف

سال انتشار

قطع

موجودي

قيمت

1

اصول بهره برداري از شبكه هاي توزيع

مهندس جاجرمي

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

23000 ريال

2

فن و كمپرسور

مهندس روح ا... قلي پور

مهدس خليل جنت دوست

چاپ دوم 1375

رحلي

ندارد

11000 ريال

3

پمپ

مهندس قلي پور ، مهندس پرتونيا، مهندس رفيعي سخايي

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

17500 ريال

4

اصول بهره برداري از پستهاي فشار قوي

مهندس حسن مسائلي

مهندس فريدون مختاري

چاپ سوم 1380

رحلي

ندارد

8500 ريال

5

آبرساني و توزيع آب شهري

مهندس علي روان

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

11500 ريال

6

سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي طرح و نوسازي

مهندس عباس شهرآئيني

مهندس علي جاجرمي

چاپ دوم 1380

رحلي

ندارد

33000 ريال

7

ترانسفورماتور

مهندس اميرقلعه نوي

چاپ پنجم1389

رحلي

دارد

87000  ريال

8

اصول عيب يابي كابلهاي زيرزميني

مهندس هاشم دلاوري

1378

وزيري

ندارد

21000 ريال

9

كاربرد مواد كامپوزيت پيشرفته در مهندسي ساختمان 

دكتر حميد وارسته پور

1378

وزيري

ندارد

12000 ريال

10

ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب 

مهندس محسن عابدي

1378

وزيري

ندارد

12000 ريال

11

ديگهاي بخار

مهندس خليل جنت دوست

چاپ دوم 1384

رحلي

ندارد

17500ريال

12

روشهاي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب

مهندس علي اكبر نظام آبادي

1379

رحلي

ندارد

26000 ريال

13

ايمني در برق

مهندس عبدالخالق مجيري

چاپ هفتم 1389

وزيري

دارد

 88000 ريال

14

تصفيه فاضلاب

دكتر كاظم ندافي

1379

وزيري

ندارد

31000 ريال

15

هيدورلوژي

مهندس اكبريان اقدم و

مهدس ناصر فرضي

1379

رحلي

ندارد

31000 ريال

16

عمليات لوله گذاري شبكه هاي آب و فاضلاب

مهندس محسن عابدي

1379

رحلي

ندارد

12500 ريال

17

كندانسور

مهندس موسي ميالي

1379

وزيري

ندارد

17000 ريال

18

نقشه خواني الكتريكي

مهندس افشين روشن ميلاني

1380

رحلي

ندارد

23000 ريال

19

توربين هاي گازي

مهندس گلزاري اسكويي

1380

رحلي

ندارد

15500 ريال

20

اصول هيدروژئولوژي كاربردي

مهندس خورسندي آقايي

1380

وزيري

ندارد

33000 ريال

21

ميكروبيولوژي كاربردي

دكتر گاگيك بدليانس

1381

وزيري

ندارد

30000 ريال

22

شبكه هاي هوايي توزيع برق

مهندس كريم روشن ميلاني

چاپ ششم 1389

رحلي

ندارد

81000 ريال

23

روغن كاري ياتاقان ها و تعميرات آنها

مهندس خليل جنت دوست

1382

وزيري

ندارد

14500 ريال

24

بسته آموزشي سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي

مهندس علي جاجرمي

1387

رحلي با cd

ندارد

95000 ريال

25

توليد انرژي الكتريكي-2

مهندس نادر رفيعي

چاپ اول 1386

وزيري

دارد

110000 ريال

26

مباني حفاظت سيستم هاي قدرت

مهندس مرتجي و همكاران

چاپ دوم 1390

وزيري

ندارد

80000 ريال

27

توليد انرژي الكتريكي -1

مهندس نادر رفيعي

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

50000 ريال

28

بسته آموزشي اصول توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي

مهندس سعيد اميني

 تيرماه 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

29

بسته آموزشي ترانسفورماتور

مهندس خيراله ميرزايي

چاپ اول 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

30

بسته آموزشي پستهاي فشارقوي و تجهيزات مربوط

مهندس عليرضا قهرماني، مسائلي، شريعت

چاپ اول 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

31

پستهاي فشار قوي و تجهيزات مربوط 1 و 2

مهندس عليرضا قهرماني

 آبان ماه 1388

وزيري

ندارد

58000 ريال

32

اصول مهندسي فشارقوي و عايق هاي الكتريكي(1)

مهندس فرخ فتاحي

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

72000 ريال

33

بسته آموزشي توسعه، تجهيز و بهره برداري از چاه

حسين هاشمي

1388

رحلي با cd

دارد

125000 ريال

34

بررسي سيستم هاي قدرت پيشرفته-1

مهندس رضا  قربانپورطاهري

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

110000 ريال

35

بسته آموزشي پمپ و ايستگاههاي پمپاژ

مهندس روح اله قلي پور

چاپ اول 1389

رحلي با cd

دارد

138000 ريال

36

بسته آموزشي بررسي سيستم هاي قدرت (پخش بار و پايداري)

مهندس احمد رشتچي زاده

چاپ اول 1389

رحلي با cd

دارد

123000 ريال

37

بسته آموزشي شناخت لوازم و استاندارد شبكه هاي توزيع

مهندس مسعود صفرزاده

دي 1390

رحلي با cd

دارد

168000 ريال

38

حفاظت تجهيزات نيروگاهي

مهندس مصطفي قلم چي

فروردين 1389

وزيري

دارد

97000 ريال

39

الكترونيك كنترل فرآيندهاي اتوماتيك

مهندس محمد جعفر بهمني

دي 1389

وزيري

دارد

178000 ريال   دانلود : publication.doc           حجم فایل 97 KB