دستورالعملها و بخشنامه هاي برون سازماني  در خصوص دوره هاي نظام جامع به شرح ذيل مي باشد

 

   دانلود : مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تعیین ارزش استخدامی دوره های طرح رشدو ارتقاء           حجم فایل 319 KB
   دانلود : نامه اصلاحيه تاريخ مشمولين ارزشيابي دوره هاي آموزشي غير رسمي           حجم فایل 403 KB
   دانلود : نامه تایید دوره های آموزشی غیررسمی (مدرک داخلی) ویژه وزارت نیرو           حجم فایل 103 KB
   دانلود : بخشنامه دوره هاي غيررسمي سازمان مديريت صنعتي           حجم فایل 689 KB
   دانلود : بخشنامه ابلاغ دوره های آموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)           حجم فایل 245 KB
   دانلود : بخشنامه دوره های آموزشی - فرهنگی (طرح سلمان ) ویژه کلیه مدیران           حجم فایل 689 KB
   دانلود : بخشنامه حذف تبصره 2 ماده 6 فصل دوم از دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری           حجم فایل 118 KB